Visie.


Voor gemeenten:

Voor de Gemeente betekent de overgang naar de Wmo 2015 investeren in kennis en personeel om e.e.a. uit te voeren. G.A.I.O. is in staat, binnen de door de gemeente vastgestelde kaders, de geïndiceerde burger naar een adequate dagbesteding te leiden. Hiermee wordt aan de gemeente één aanspreekpunt voor toeleiding, controle en verantwoording geboden en worden kostbare investeringen door de gemeente voorkomen.


Voor organisaties:

Voor organisaties die dagbesteding en/of begeleiding bieden, is G.A.I.O. dé partner om in een samenwerkingsverband de belangen te behartigen en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken om voor cliënten de optimale dagbesteding of begeleiding te bieden.


Voor ZZP-ers

Voor ZZP-ers biedt G.A.I.O. de mogelijkheid zich te verenigen in een coöperatie om zo recht te doen aan zijn of haar (fiscale) zelfstandigheid.

Uitgangspunten hierbij zijn:

De cliënt staat centraal.

De organisatie blijft zelfstandig