Partnervorming

In allerlei branches komen samenwerkingsverbanden van de grond. Krachten bundelen levert voordelen op in contacten met opdrachtgevers en in gezamenlijke overkoepelende zaken te organiseren.

Samenwerkingsvormen kunnen zijn:

• Consortium

• Coöperatie

• Stichting

• B.V.

G.A.O.I. zoekt met u naar de meest geschikte rechtsvorm.

Samenwerken kan op verschillende

gebieden die voor elke organisatie hetzelfde zijn:

• Aanbestedingstraject

• Certificering

• Klachtenregeling

• Facturering opdrachtgever

• Informatievoorziening

• Contact met de opdrachtgever

• Communicatie