Arno Goessen is in 2012 gestart met Goessen Advies, Interimmanagement en ondersteuning als éénmansbedrijf. Grondslag voor de oprichting was het idee om de kennis en ervaring in te zetten voor kwetsbare groepen in de samenleving en de organisaties die daarin een rol spelen.

Hij heeft een ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van mens en samenleving.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid richt Goessen Advies, Interimmanagement en Ondersteuning zich op pragmatische oplossingen van de samenlevingsvraagstukken. Kernwoorden zijn hierbij: open communicatie, transparantie, participatie en medezeggenschap.